Doktori Iskola oktatói

A Doktori Iskola oktatói

A doktori iskola vezetőjének jelölt személy:

Prof. Dr. Kengyel Miklós egyetemi tanár, DSc 

A doktori iskola törzstagjai:

1.    Prof. Dr. habil. Bruhács János professor emeritus CSc
2.    Prof. Dr. Domokos Andrea, egyetemi tanár PhD
3.    Prof. Dr. Miskolczi Bodnár Péter, egyetemi tanár, CSc
4.    Prof. Dr. habil. Rixer Ádám, egyetemi tanár, PhD
5.    Prof. Dr. Stipta István, egyetemi tanár, CSc
6.    Prof. Dr. habil. Szabó Imre, egyetemi tanár, PhD
7.    Prof. Dr. Szalma József, egyetemi tanár, DSc
8.    Prof. Dr. Kengyel Miklós egyetemi tanár, DSc

A doktori iskola témavezetői:

1.    Dr. Antalóczy Péter, egyetemi docens PhD
2.    Dr. habil. Birher Nándor Máté, egyetemi docens PhD
3.    Dr. Boóc Ádám egyetemi docens, PhD
4.    Prof. Dr. habil. Bruhács János professor emeritus CSc
5.    Dr. Czine Ágnes alkotmánybíró, egyetemi docens, PhD
6.    Dr. Csáki-Hatalovics Gyula egyetemi docens, PhD
7.    Dr. habil. Cservák Csaba egyetemi docens, PhD
8.    Dr. Deres Petronella egyetemi docens, PhD
9.    Dr. Dobrocsi Szilvia, egyetemi docens, PhD
10.  Prof. Dr. Domokos Andrea egyetemi tanár, PhD
11.  Dr. Éger György egyetemi adjunktus, PhD
12.  Dr. Fábián Ferenc egyetemi docens, PhD
13.  Dr. habil. Homicskó Árpád Olivér egyetemi docens, PhD
14.  Prof. Dr. Kengyel Miklós egyetemi tanár, DSc
15.  Dr. habil. Kun Attila egyetemi docens, PhD
16.  Prof. Dr. Miskolczi Bodnár Péter egyetemi tanár, CSc
17.  Dr. Móré Sándor egyetemi adjunktus, PhD
18.  Dr. habil. Osztovits András egyetemi docens, PhD
19.  Prof. Dr. Rixer Ádám egyetemi tanár, PhD
20.  Prof. Dr. Stipta István, egyetemi tanár, CSc
21.  Prof. Dr. Szabó Imre, egyetemi tanár, PhD
22.  Dr. Szabó Zsolt egyetemi adjunktus, PhD
23.  Prof. Dr. Szalma József egyetemi tanár, DSc
24.  Dr. habil. Szuchy Róbert, egyetemi docens, PhD
25.  Dr. Tomka János főiskolai tanár, PhD
26.  Dr. Tóth András egyetemi docens, PhD
27.  Dr. Tóth Zoltán egyetemi docens, PhD
28.  Dr. Törő Csaba egyetemi docens, PhD
29.  Dr. habil. Udvary Sándor, egyetemi docens, PhD

A doktori iskola intézményen belüli oktatói:

1.    Dr. Antalóczy Péter egyetemi docens PhD
2.    Dr. habil. Birher Nándor Máté, egyetemi docens PhD
3.    Dr. Boóc Ádám egyetemi docens, PhD
4.    Dr. habil. Bónis Péter egyetemi decens, PhD
5.    Dr. Böcskei Elvira egyetemi docens, PhD
6.    Prof. Dr. Bruhács János professor emeritus, CSc
7.    Dr. Czine Ágnes alkotmánybíró, egyetemi docens, PhD
8.    Dr. Csáki-Hatalovics Gyula egyetemi docens, PhD
9.    Dr. habil. Cservák Csaba egyetemi docens, PhD
10.  Dr. Deres Petronella egyetemi docens, PhD
11.  Dr. Dobrocsi Szilvia, egyetemi docens, PhD
12.  Prof. Dr. Domokos Andrea egyetemi tanár, PhD
13.  Dr. Ercsey Zsombor egyetemi docens, PhD
14.  Dr. Fábián Ferenc egyetemi docens, PhD
15.  Dr. habil. Homicskó Árpád Olivér egyetemi docens, PhD
16.  Prof. Dr. Kengyel Miklós egyetemi tanár, DSc
17.  Dr. habil. Kun Attila egyetemi docens, PhD
18.  Prof. Dr. Miskolczi Bodnár Péter egyetemi tanár, CSc
19.  Dr. Molnár István János egyetemi docens PhD
20.  Dr. Móré Sándor egyetemi adjunktus, PhD
21.  Dr. habil. Osztovits András egyetemi docens, PhD
22.  Dr. Pákozdi Csaba egyetemi docens, PhD
23.  Prof. Dr. Rixer Ádám egyetemi tanár, PhD
24.  Prof. Dr. Stipta István egyetemi tanár, CSc
25.  Prof. Dr. Szabó Imre egyetemi tanár, PhD
26.  Dr. Szabó Zsolt egyetemi adjunktus, PhD
27.  Prof. Dr. Szalma József egyetemi tanár DSc
28.  Dr. habil. Szuchy Róbert, egyetemi docens, PhD
29.  Dr. Tomka János főiskolai tanár PhD
30.  Dr. Tóth András egyetemi docens, PhD
31.  Dr. Tóth Zoltán egyetemi docens PhD
32.  Dr. Törő Csaba egyetemi docens PhD


Meghívott hazai és külföldi oktatók, kutatók:

1.    Prof. Dr. Kisfaludi András egyetemi tanár, CSc (ELTE-ÁJK)
2.    Dr. Agnieszka Klucznik Törő, PhD
3.    Dr. Lévayné Prof. Dr. Fazekas Judit egyetemi tanár, CSc (SZE-ÁJK)
4.    Prof. Dr. Nochta Tibor egyetemi tanár, PhD (PTE-JÁK)
5.    Prof. Dr. Papp Tekla egyetemi tanár, PhD (NKE)
6.    Prof. Dr. Pokol Béla egyetemi tanár, DSc (SZTE-ÁJK)